PROFIL > Pozícia na trhu
Pozícia na trhu
Firma AGROmetal s.r.o. Cífer, už známy výrobca poľnohospodárskych strojov dodáva na slovenský trh viacero druhov strojov na spracovanie pôdy a siatie rozličných plodín. Stroje sú progresívnej konštrukcie, plne schopné konkurova zahraničným strojom, z domácich výrobcov nemá v ponuke podobné stroje žiadna firma. Sortimentom týchto strojov je firma schopná ponúka kompletnú technologickú linku na prípravu pôdy pred siatím a vlastné siatie.